Waarom Tellers & Benoemers?

Waarom Tellers & Benoemers?

Waarom Tellers & Benoemers?

Waarom Tellers & Benoemers?

De woning- en woonzorgmarkt is sterk in beweging. Denk alleen al een aan de consequenties van de vergrijzing, krimp en het langer zelfstandig thuis wonen. Hoe vangt u als woningcorporatie, belegger of gemeente de veranderende kwalitatieve en kwantitatieve vraag naar woningen en zorgwoningen op? En is het, gezien de toekomstige ontwikkelingen, wel verstandig om op een bepaalde locatie te bouwen voor tweeverdieners of neemt die doelgroep in de toekomst in aantal juist af? Door de juiste data en expertise te combineren, krijgt u een betrouwbaar beeld van de vraag op dit moment, maar ook van de toekomstige vraag. Hierdoor maakt u keuzes die houdbaar zijn.

office-1209640_1920

Onze belangrijkste diensten voor u op een rij:

 • De actuele en toekomstige woning- en woonzorgbehoefte (koop en huur) in kaart brengen en verwerken in een toekomstbestendig toetsingsmodel.
 • De vraagontwikkeling van speciale doelgroepen als jongeren en senioren in kaart brengen en afzetten tegen het aanbod.
 • Scenario’s doorrekenen en de effecten in kaart brengen.
 • Een bijzonder accuraat toekomstperspectief schetsen, mede vanwege een unieke en exclusieve samenwerking met de actuele data van het nieuwbouwplatform Nieuwbouw-Nederland.nl.
 • We werken met eigen data, maar ook met aangeleverde data, Primos en data uit eigen onderzoek.
 • Op elk gewenst moment (ook na afronding van het onderzoek), goedkoop en eenvoudig de invloed van nieuwe inzichten en/of ontwikkelingen analyseren en uitwerken.
 • Op abonnementsbasis een actualisatie van de analyses op kwartaal-, halfjaar- of jaarbasis maken, waardoor uw analyse actueel blijft en (duur) vervolgonderzoek kunt voorkomen.
 • De uitkomsten van de analyse interactief en digitaal ondersteunen (met Tableau), waardoor de opdrachtgever zelf met de effecten van de verschillende scenario’s kan ‘spelen’.
 • Ons onderzoek kan onder andere worden ingezet bij woningmarktprogrammering, doelgroepenonderzoek, woonvisie en strategisch voorraadbeleid.

Big data
Niet alle gegevens zijn even betrouwbaar. Door onze jarenlange ervaring, weten wij op welke gegevens u met een gerust hart kunt vertrouwen. We hebben toegang tot databanken van onder meer het CBS en Funda (NVM). Daarnaast hebben wij een unieke samenwerking met Nieuwbouw Nederland. Daarmee beschikken we over data van verhuisstromen en de actuele vraag naar nieuwbouwwoningen op wijkniveau. Dat maakt dat wij niet alleen weten hoe bepaalde doelgroepen zich in het verleden op de woningmarkt hebben gedragen, maar ook hoe de kwantitatieve en kwalitatieve vraag naar nieuwbouw op dit moment is. Met onze aanpak en onze actuele gegevens zijn we staat gedrag en behoefte te koppelen aan uw vraagstuk.

Duiden van gegevens
Door gebruik te maken van onze eigen modellen, worden de zorgvuldig geselecteerde gegevens geanalyseerd. Vervolgens toetsen we deze uitkomsten aan onze eigen expertise van de woning- en woonzorgmarkt. Daarmee ontvangt u een advies over onder meer type woningen, aantallen, prijsklassen, de potentiële toekomstige bewoners en het gewenste voorzieningenniveau. Daarnaast adviseren we u of u moet kiezen voor nieuwbouw, transformatie of juist sloop. Onze modellen zijn zo ingericht dat we ook tussentijds kunnen toetsen en spelen met conjunctuurgevoelige en veranderende cijfers. Dat maakt dat we verschillende scenario’s kunnen uitwerken, maar ook tussentijds de invloed van veranderde inzichten of ontwikkelingen in kaart kunnen brengen, zodat u op elk gewenst moment de juiste afweging kunt maken.

Ons advies, uw keuze
Door onze integrale benadering van uw vraagstuk, weet u zich verzekerd van gedegen advies over verbouw, nieuwbouw of transformatie in uw gemeente of op de door u gewenste locatie. Zo beantwoorden we onder meer vragen als:

 • Is deze locatie geschikt voor het realiseren van een gezondheidscentrum?
 • Moeten we in deze wijk kiezen voor starterswoningen of toch levensloopbestendig wonen?
 • Welk type woning verkoopt het beste in deze gemeente?
 • Voldoet de invulling van deze (uitleg)locatie aan de vraag van dit moment, maar ook aan de vraag over 5 of 10 jaar?
 • Een toetsingsdocument/-schema waarmee toekomstbestendige, kwalitatieve keuzes gemaakt kunnen worden ten aanzien van (nieuwe) woningbouwinitiatieven.
 • Wat is de impact op de woningmarkt als de economische situatie in Nederland verbetert of verslechtert of als de vluchtelingenstroom toe- of afneemt?
houses-4243968_1920

U kunt uw vraag zo specifiek maken als u wilt. Meer weten? Lees verder over onze aanpak.

Bent u geïnteresseerd in onze diensten en wilt u graag meer informatie? Neem gerust contact met ons op!