Home » Projecten » Woningbehoefte- en doelgroepenanalyse Binnenstad-Centrum Hengelo

Woningbehoefte- en doelgroepenanalyse Binnenstad-Centrum Hengelo

Opdrachtgever:
Onderzoek:

Datum:

Nijhuis Bouw B.V. en Dura Vermeer Bouw Hengelo
Woningbehoefte- en doelgroepenanalyse in de buurt Binnenstad-Centrum te Hengelo
4 juni 2021

Dura Vermeer Bouw Hengelo en Nijhuis Bouw B.V. gaan in de buurt Binnenstad-Centrum in Hengelo op de locatie van het voormalige V&D-pand een bouwplan realiseren. Dit bouwplan bestaat uit de ontwikkeling en realisering van ca. 90 huurappartementen. De opdrachtgevers wilden graag weten welke woningtypen en welke prijssegmenten aansluiten bij de woningbehoefte in deze buurt, zowel nu als in de toekomst. Ze hebben ons ingeschakeld om dit te onderzoeken.

rapportage3-vdpand

De aanpak

We zijn voor dit onderzoek gestart met een sociaaleconomische buurtanalyse om de identiteit en de ontwikkeling van de buurt te achterhalen. Vervolgens is een woningmarktanalyse uitgevoerd op zowel gemeente- als buurtniveau. Met behulp van deze twee inzichten konden de beoogde doelgroepen vastgesteld worden, maar ook de woningbehoefte en de bijbehorende prijsklassen voor de buurt Binnenstad-Centrum.

rapportage3-kaart

Bevindingen

Hengelo is een typische middelgrote gemeente met zowel plattelands- als stedelijke kenmerken. De buurt Binnenstad-Centrum valt onder de sociaaleconomische structuur ‘jong-laag-midden’. Er wonen in deze buurt relatief veel jonge (tussen de 15 en 45 jaar), laag- en middelbaar opgeleide eenpersoonshuishoudens. Binnenstad-Centrum staat bekend als een doorstroombuurt wat betekent dat de gemiddelde woonduur hier relatief kort is. Dit komt doordat veel starters zich hier vestigen die later weer doorstromen naar andere (gezins)woningen. 74% van de woningen in deze buurt betreft huurwoningen waarvan het overgrote aandeel toebehoort aan particuliere verhuur.

We zien dat Hengelo een grote aantrekkingskracht heeft op 21- tot 30-jarigen. Er is voor deze groep echter maar weinig woningaanbod waardoor de groep moeilijk op de woningmarkt kan instromen.

Conclusie

Het is ons advies om het stedelijke karakter van de buurt Binnenstad-Centrum intact te laten en dit karakter te versterken. Dit is mogelijk door meer goedkope en middeldure huurappartementen aan te bieden. Hier komen jongere doelgroepen op af, mede ook dankzij de horeca, detailhandel en de reuring in de buurt. Dit alles zal de stedelijkheid van Hengelo bevorderen. Om ook in te kunnen spelen op toekomstige (demografische) veranderingen adviseren we een bouwconcept met veel flexibiliteit te hanteren waardoor op een later moment bijvoorbeeld twee appartementen kunnen worden samengevoegd tot een.

Wilt u meer informatie over dit onderzoek?