Home » Projecten » Ontwikkelingsperspectief Hengelo » Ontwikkelingsperspectief Hengelo – fase 1

Ontwikkelingsperspectief Hengelo – fase 1

Opdrachtgever:     Gemeente Hengelo
Onderzoek:              Ontwikkelingsperspectief Hart van Zuid & Hart van de Stad Hengelo – fase 1
Datum:                     Kwartaal 2, 2020

Een foto van de buurt Hart van Zuid in Hengelo. Veel groen rondom een skatebaan.

Bron: Gemeente Hengelo

In dit eerste deel van het onderzoek hebben we gekeken naar de gebiedsontwikkeling binnen Hengelo en naar de beoogde doelgroepen voor de wijken Hart van Zuid en de Binnenstad.

We hebben gekeken naar de verwachte demografische ontwikkelingen van Hengelo in de periode 2021-2035. Hoewel de huishoudensgroei in deze periode blijft bestaan zien we wel dat deze groei afneemt naarmate de tijd verstrijkt. Aan de hand van drie groeiscenario’s en met behulp van een woningbehoefte-datamodel hebben we een schatting gemaakt van de woningbehoefte op de lange termijn in Hengelo.

Als we kijken naar het type bedrijven dan zijn zowel plattelandssectoren als stedelijke economische sectoren in Hengelo vertegenwoordigd. Dit zien we terug in het type bewoners door de dominante aanwezigheid van sociale volksbuurten in Hengelo en de aanwezigheid van de Young Potentials1. Qua sociaaleconomische groepen is de groep ‘ouderen met een laag tot middeninkomen’ de meest dominante groep in Hengelo. Een belangrijke groep die ontbreekt in Hengelo is de groep Urban Creators2.

Identificatie

Hart van Zuid
Deze buurt in Hengelo bestaat uit verschillende oude fabrieksgebouwen omringd door volksbuurten die op de grens van overgangsbuurt en meegroeibuurt zitten. De buurt heeft zeker potentie om te transformeren in een wijk om Urban Creators aan te trekken. Kenmerkend voor een Urban Creator buurt zijn vaak de centrale ligging, jonge inwoners, kleinere huureenheden, een zeer dynamische omgeving met een hoge bedrijvigheidsdichtheid.

Hart van de stad
De binnenstad van Hengelo bestaat uit drie buurten: Binnenstad-Centrum, Binnenstad-West en Binnenstad-Oost. Hengelo is geen studentenstad waardoor het hart van de stad nu niet in trek is bij de groep Urban Creators. Het zijn nu meer de jongere en oudere spoedzoekers die een woning zoeken in dit deel van Hengelo.

Beoogde doelgroepen

Keuze voor de wijk Hart van Zuid
De beoogde doelgroep voor Hart van Zuid is voornamelijk de Urban Creator. Er is een aantoonbare woningbehoefte onder deze groep in de regio Hengelo-Enschede waarop Hengelo zou kunnen inspelen. Dit vraagt echter nog wel om de nodige marketing om de betreffende locatie in Hengelo te promoten bij de Urban Creators. Daarnaast zal het creëren van woonruimte voor deze doelgroep ook nodig zijn (zie ook het veldonderzoek uit fase 2 van het ontwikkelingsperspectief). De komst van de Urban Creators naar Hengelo zal veel kunnen betekenen voor de gebiedsontwikkeling in deze stad en de regio.

Keuze voor de wijk Binnenstad
Als we kijken naar de beoogde doelgroep voor de Binnenstad dan komen we bij de senioren uit. Dit vanwege een verwachte stijging van het aantal huishoudens boven de 65 jaar en de nabijheid van de voorzieningen. Ook zijn er momenteel nog geen buurten in Hengelo waar overwegend ouderen wonen. De buurt Binnenstad-West lijkt momenteel het meest in aanmerking te komen om senioren te huisvesten, mede doordat deze buurt het minst gedefinieerd is. De buurt Binnenstad-Centrum is belangrijk voor de spoedzoekers maar ook voor de groep jongeren tussen de 25 en 30 jaar die Hengelo aan zich weet te binden. Binnenstad-Oost functioneert uitstekend als meegroeibuurt; dit houdt in dat het een woonbuurt is met een hogere sociale cohesie waardoor mensen er gemiddeld lang wonen.

Conclusie

Als Hengelo toekomstbestendig wil zijn én blijven is verjonging van Hengelo essentieel. Door beleidsmatige ingrepen en sturing kan de gemeente dit zeker bereiken. Hengelo heeft de mogelijkheid om zich te ontplooien als een hightech ondernemersstad. Dit vraagt wel om de nodige beleidsmatige keuzes, stappen en gebiedsontwikkeling waarbij het dorpse imago van Hengelo wellicht onder druk komt te staan.

Wilt u meer informatie over dit onderzoek?

1 Young Potentials: veelal jonge gezinnen met kinderen, meestal met twee inkomens, hoger opgeleid en met goede vooruitzichten qua carrière.
2 Urban Creators: net afgestudeerd, hoogopgeleid, alleenstaand of met partner, zonder kinderen en wonend in een hoog stedelijke omgeving met veel voorzieningen.