Home » Projecten » Onderzoek tijdelijke huisvesting

Onderzoek tijdelijke huisvesting

Opdrachtgever:     
Onderwerp:
Soort onderzoek:
Datum:
       

Gemeente Hellendoorn, provincie Overijssel*
Tijdelijke huisvesting voor spoedzoekers
Kwantitatief en kwalitatief
29 mei 2019

In veel Nederlandse gemeenten is er bij spoedzoekers steeds meer vraag naar tijdelijke en betaalbare woonruimte. Om te voorkomen dat deze spoedzoekers hun dorp of gemeente moeten verlaten (bijvoorbeeld bij scheiding) of zich ergens illegaal moeten vestigen (zoals arbeidsmigranten) heeft een initiatiefnemer een voorstel geschreven om in tijdelijke huisvesting te voorzien voor deze doelgroep spoedzoekers op een boerenerf in een dorp in Nederland*.

De opdracht

De opdrachtgever heeft ons gevraagd om te onderzoeken hoe groot de doelgroep is voor het initiatief in deze gemeente en wat de verwachte groei van deze doelgroep is de komende jaren. Daarnaast is gevraagd om de kwalitatieve woningbehoefte van de doelgroep beter in beeld te krijgen. De resultaten die uit dit ­­­­­­­­­­­onderzoek komen zullen de haalbaarheid van het initiatief inzichtelijk maken.

project-tijdelijke-huisvesting

Het onderzoek

Het onderzoek bestond uit een kwantitatief en een kwalitatief onderdeel. Bij het kwantitatieve onderdeel maakten we o.a. gebruik van data-analyse om de grootte van de doelgroep en de ontwikkeling daarvan beter in beeld te krijgen. Ook onderzochten we de huidige huisvestingsmogelijkheden voor spoedzoekers en de mogelijkheden van tijdelijke verhuur.

Voor het kwalitatieve onderdeel onderzochten we de huisvestingsopties voor deze doelgroep; waaruit bleek dat spoedzoekers vakantieparken veelvuldig als vestigingsplaats gebruiken. Vervolgens hebben we dit verder onderzocht met behulp van veldonderzoek bij deze vakantieparken.

Conclusie

Uit het onderzoek is gebleken dat er voldoende vraag is van spoedzoekers naar het initiatief in deze gemeente en dat deze vraag in de toekomst naar alle waarschijnlijkheid zal gaan toenemen. Uit de data-analyse en de enquêtes onder de vakantieparkeigenaren bleek dat er zeker behoefte is aan een nieuw initiatief voor tijdelijke huisvesting. De uitslag van het onderzoek is in dit geval gunstig voor de haalbaarheid van het initiatief en daarmee voor de spoedzoekers binnen de gemeente Hellendoorn.

*De exacte locatie blijft vanwege privacyredenen anoniem.

Wilt u meer informatie over dit onderzoek?