Home » Producten » Woonvisie begeleiding

Woonvisie begeleiding

Elke gemeente in Nederland moet een visie hebben waarmee ze laat zien waar ze met de woningmarkt en de ontwikkelingen naartoe wil. Het kan zijn dat je als corporatie, projectontwikkelaar of als bewoner rekening moet houden met de woonvisie van een gemeente en de beleidsmatige uitgangspunten die daarbij horen. Wij kunnen u daarin begeleiden door de combinatie van onze expertise op het gebied van big data-analyse en de woningmarkt.

Dit houdt het in

Wij ondersteunen u bij het bepalen van de kwantitatieve en kwalitatieve behoefte aan woningen voor de looptijd van de woonvisie. Hiervoor voeren we een analyse uit op buurtniveau. Tijdens deze analyse houden we rekening met een groot aantal aspecten zoals:

 • Demografie
 • Migratie
 • Sociaaleconomische structuur
 • Regionale concurrentie
 • Bedrijvigheid
 • Werkgelegenheid

 

Computer met grafieken en tabellen en afbeeldingen voor de kenmerken die we analyseren zoals inkomen en huishouden

Doordat we blijven monitoren gedurende de periode van de woonvisie blijft het beeld van genoemde aspecten en de ontwikkelingen op de woningmarkt gedurende de visieperiode actueel. Daardoor bieden we gemeenten de mogelijkheid tijdig te anticiperen en de visie bij te stellen. Zie ook dit project dat we voor de gemeente Hengelo hebben uitgevoerd. 

Toekomstvisies zijn altijd onderhevig aan onzekerheid. De beleidsmatige uitgangspunten van de gemeente worden daarom door ons getoetst op haalbaarheid. Dit doen we met behulp van modelmatige berekeningen waarmee we deze onzekerheid in beeld brengen in de vorm van cumulatieve kansverdelingen. Daardoor ontstaat niet alleen een gedetailleerde en goed onderbouwde prognose van de toekomstige ontwikkelingen, maar geven we tevens aan hoe groot procentueel de kans is dat de prognose ook werkelijkheid wordt.

 • Onze dynamische analysemodellen dragen bij aan de gewenste meerjarige visie op de woning- en woonzorgmarkt. Accuraat, actueel, bestendig, goed onderbouwd en richtinggevend. Daar staan we voor.

Zo werkt het*

Tellers & Benoemers beschikt over eigen analytische modellen. Hierdoor kunnen we zelf alle demografische en beleidsmatige uitgangspunten invoeren en kunnen we de effecten daarvan op de sociaaleconomische structuur bepalen, wat we weer koppelen aan onze woningmarktmodellen. De uitkomsten van deze modellen toetsen we op realisme en haalbaarheid, vanuit onze woningmarktexpertise. Indien nodig betrekken we hierbij ook andere (lokale) experts.

Bij het toetsen van de uitkomsten houden we rekening met ontwikkelingen in de regio en de betekenis daarvan voor de woningmarkt in uw gemeente. Daarnaast beschikken we – dankzij onze samenwerking met Nieuwbouw Nederland – exclusief over de gegevens van alle nieuwbouwprojecten in Nederland. Deze gegevens gaan bijvoorbeeld over de mate van succes van de projecten, woningtypen, prijsklassen en de herkomst en wensen van de inschrijvers.

Op basis van de onzekerheidsanalyses kunnen we uw gemeente adviseren op het gebied van adaptief programmeren. Dit houdt in dat we bij de woningprogrammering rekening kunnen houden met toekomstige onzekerheden zodat daarop ook kan worden ingespeeld. We verzorgen een set van eenvoudige, meetbare KPI’s die u in staat stellen om de voortgang te beoordelen en in de gaten te houden.

* Lees hier meer over onze werkwijze.

In het interactief dashboard in Tableau krijg je de belangrijkste cijfers te zien in overzichtelijke grafieken en tabellen

Het resultaat

 • Een korte, bondige rapportage met de belangrijkste uitkomsten en als bijlage de beschrijving en verantwoording van techniek en methodes;
 • Een infographic op A3-formaat waarin de belangrijkste uitkomsten worden weergegeven;
 • Een interactief dashboard in Tableau met daarin de weergave van de belangrijkste cijfers in overzichtelijke grafieken. Interactief betekent dat u zelf met de grafieken en tabllen kunt ‘spelen’ en verschillende gemeenten, buurten, tijdsperiodes of prognoses kunt vergelijken, etc.

Onderscheidende aspecten 

 1. Bij Tellers & Benoemers beschikken we over eigen dynamische datamodellen, waardoor de uitkomsten gedurende de looptijd van de woonvisie kunnen worden bijgesteld en geactualiseerd op basis van nieuwe inzichten en ontwikkelingen. Dit geeft de mogelijkheid om diverse onderdelen te monitoren, waardoor u als opdrachtgever altijd over een actueel marktbeeld beschikt. Dit voorkomt nieuwe dure rapportages.
 2. Analyse op buurt- of wijkniveau; omdat een woningmarkt vaak erg lokaal functioneert presenteren wij de uitkomsten op buurt- of wijkniveau.
 3. Unieke samenwerking met Nieuwbouw Nederland waardoor we over veel data beschikken met betrekking tot de nieuwbouwmarkt.
 4. We leveren geen dikke rapporten, maar een managementrapportage plus ondersteunende weergave van kaarten, tabellen en grafieken in een interactief digitaal dashboard.
 5. We kunnen de kansen/profilering van de gemeente in kaart brengen ten opzichte van omliggende en concurrerende gemeenten.
 6. We bieden de mogelijkheid om rekening te houden met adaptief programmeren.
 7. Betalen in abonnementsvorm is mogelijk.
Ludan, Thierry en Suzanne rond de tafel om een opdracht te bespreken

Wilt u meer weten over de woonvisie begeleiding van Tellers & Benoemers?