Home » Producten » Tijdelijkheidanalyse

Tijdelijkheidanalyse

De woningmarkt is continu in beweging en veranderingen komen vaak en snel. Wetgeving, economie, demografie (waaronder migratiestromen) en politiek hebben veel invloed op de woningmarkt. Het is vaak noodzakelijk om hierop tijdig te reageren wat soms om flexibel handelen vraagt. Het realiseren van tijdelijke woningen kan daarvoor een oplossing zijn omdat daarmee snel kan worden ingespeeld op de vraag en de locatie waar de tijdelijke woningen worden gerealiseerd, na afloop voor andere (de definitieve) doeleinden kan worden ingezet.

Tijdelijke woningen

Vanwege de flexibiliteit kunnen tijdelijke woningen een oplossing bieden voor veel woningmarktvraagstukken. 

tijdelijkheidsanalyse-huisjes

De voordelen:

 • Snel en flexibel inzetbaar
 • Niet afhankelijk van quotums
 • Doorstromingbevorderend
 • Visueel aantrekkelijke varianten
 • Ideaal voor acute woningbehoefte
 • Rendabel inzetbaar

Geschikt voor:

 • Huisvesting van asielzoekers
 • Uitstromers vanuit beschermd wonen
 • Woningen (gelijkvloers) voor senioren
 • Krimpend aantal huishoudens
 • Starters op de woningmarkt

 

De Tijdelijkheidanalyse® 

Onze Tijdelijkheidanalyse brengt het volgende in beeld:

 • De kansen voor uw woningmarkt tot op buurtniveau.
 • De aantallen, per wanneer en voor welke doelgroepen.
 • De bijbehorende looptijden.
 • Een maatschappelijke kosten-batenanalyse; betekenis voor bijvoorbeeld WMO-uitgaven, wegtrekken jongeren, doorstroming op de woningmarkt, effecten op leegstand en waardeontwikkeling vastgoed.
tijdelijkheidsanalyse-landkaart

Heeft u behoefte aan een tijdelijke oplossing voor uw woningmarkt?