Toelichting Tellers & Benoemers Woonvisie Begeleiding

‘Onze dynamische analysemodellen dragen bij aan de gewenste meerjarige visie op de woning- en woonzorgmarkt. Accuraat, actueel en bestendig. Tevens goed onderbouwd en richtinggevend. Daar staat Tellers & Benoemers voor.

Toelichting Tellers & Benoemers Woonvisie Begeleiding

‘Onze dynamische analysemodellen dragen bij aan de gewenste meerjarige visie op de woning- en woonzorgmarkt. Accuraat, actueel en bestendig. Tevens goed onderbouwd en richtinggevend. Daar staat Tellers & Benoemers voor.

Toelichting Tellers & Benoemers Woonvisie Begeleiding

‘Onze dynamische analysemodellen dragen bij aan de gewenste meerjarige visie op de woning- en woonzorgmarkt. Accuraat, actueel en bestendig. Tevens goed onderbouwd en richtinggevend. Daar staat Tellers & Benoemers voor.

Toelichting Tellers & Benoemers Woonvisie Begeleiding

‘Onze dynamische analysemodellen dragen bij aan de gewenste meerjarige visie op de woning- en woonzorgmarkt. Accuraat, actueel en bestendig. Tevens goed onderbouwd en richtinggevend. Daar staat Tellers & Benoemers voor.

Tellers & Benoemers Woonvisie begeleiding

Tellers & Benoemers ondersteunt bij het bepalen van de kwantitatieve en kwalitatieve behoefte aan woningen voor de looptijd van de woonvisie, gebaseerd op gemeentelijke beleidsmatige uitgangspunten. De analyse wordt uitgevoerd op buurtniveau. Tijdens de uitvoering wordt rekening gehouden met een groot aantal aspecten, zoals demografie, migratie, sociaaleconomische structuur, regionale concurrentie, bedrijvigheid en werkgelegenheid. Doordat we gedurende de periode van de woonvisie blijven monitoren blijft het beeld bovenstaande aspecten en de ontwikkelingen op de woningmarkt actueel waardoor er, indien nodig, tijdig kan worden geanticipeerd en de visie, indien nodig, kan worden worden bijgesteld.

Toekomstvisies zijn altijd onderhevig aan onzekerheid. De beleidsmatige uitgangspunten zullen daarom getoetst worden op haalbaarheid. Van de voor prognose cruciale modelmatige berekeningen zal de onzekerheid in beeld worden gebracht in de vorm van cumulatieve kansverdelingen. Daardoor ontstaat niet alleen een gedetailleerde en goed onderbouwde prognose van de toekomstige ontwikkelingen maar geven we tevens aan hoe goot de kans is (uitgedrukt in een percentage) dat de prognose daadwerkelijk de waarheid wordt.

telescope-1966366_1920

Hoe werkt de Woonvisie begeleiding?

Tellers & Benoemers beschikt over eigen analytische modellen. Hiermee kunnen we zelf alle demografische en beleidsmatige uitgangspunten inregelen, de effecten daarvan bepalen voor de sociaaleconomische structuur en deze weer koppelen aan onze woningmarktmodellen. De uitkomsten worden op realisme en haalbaarheid getoetst, ook vanuit onze expertise op het gebied van de woningmarkt, waarbij ook (lokale) experts betrokken zouden kunnen worden. We houden daarbij rekening met ontwikkelingen in de regio en de betekenis daarvan voor de woningmarkt in uw gemeente. Daarnaast beschikken we – dankzij onze samenwerking met Nieuwbouw Nederland – exclusief over de gegevens van alle Nieuwbouwprojecten in Nederland, zoals de mate van succes van de projecten, woningtypen, prijsklassen en de herkomst van de inschrijvers. Op basis van de onzekerheidsanalyses kunnen we uw gemeente adviseren op het gebied van adaptief programmeren. We kunnen een set van makkelijke meetbare KPI’s verzorgen die u in staat stellen om de voortgang te beoordelen.

Kortom; Tellers & Benoemers biedt ondersteuning bij het opzetten van woonvisies door big data-analyse en woningmarktexpertise te combineren.

Onderscheidend vermogen

Hieronder vindt u de 7 onderscheidende aspecten van Tellers & Benoemers:

De beschikking over eigen dynamische datamodellen, waardoor de uitkomsten die worden gebruikt in de woonvisie gedurende de looptijd van de woonvisie kunnen worden herijkt en geactualiseerd op basis van nieuwe inzichten en ontwikkelingen.

  1. Dit geeft de mogelijkheid om diverse onderdelen te monitoren waardoor u als opdrachtgever altijd over een actueel marktbeeld beschikt en wat nieuwe dure rapportages kan voorkomen.
  2. Analyse op buurt of wijkniveau; omdat een woningmarkt vaak erg lokaal functioneert kunnen wij de uitkomsten op buurt-/of wijkniveau presenteren.
  3. Unieke samenwerking met Nieuwbouw Nederland waardoor we over veel data beschikken met betrekking tot de nieuwbouwmarkt.
  4. Geen dikke rapporten nodig maar een managementrapportage plus ondersteunende weergave van kaarten, tabellen en grafieken in een interactief digitaal dashboard.
  5. We kunnen de kansen/profilering van de gemeente in kaart brengen ten opzichte van
    omliggende/concurrerende gemeenten
  6. We bieden de mogelijkheid om rekening te houden met adaptief programmeren
  7. Betalen in abonnementsvorm is mogelijk
search-new-home

In welke vorm wordt het opgeleverd

• Een korte, bondige rapportage met de belangrijkste uitkomsten met als bijlage de beschrijving en verantwoording van techniek en methodes;

• Een infografic waarin de belangrijkste uitkomsten op één A3 visueel worden weergegeven;

• Een interactief dashboard in Tableau met daarin weergave in kaartbeeld van de belangrijkste cijfers, waar mogelijk weergegeven in overzichtelijke grafieken. Interactief betekent dat u in staat bent om de weergave te plooien naar uw wensen en de resultaten te downloaden als .JPG of .PDF

Wilt u meer weten over de woonvisie begeleiding van Tellers & Benoemers? Neem gerust contact met ons op.