Tijdelijkheidanalyse

Is tijdelijkheid de oplossing voor uw woningmarkt?

De elkaar snel opvolgende veranderingen in o.a. wetgeving, conjunctuur, demografie en politiek zijn van invloed op de woningmarkt en maken dat snel en flexibel handelen noodzakelijk is. Tijdelijke woningen kunnen hierop een passend antwoord zijn.

buildings-1008677_1920

Tijdelijke woningen:

→Snel en flexibel inzetbaar;
→Onafhankelijk van contingenten;
→Doorstroming bevorderend;
→Visueel aantrekkelijke varianten;
→Bij acute woningbehoefte; üRendabel inzetbaar;
→Geschikt voor huisvesting van asielzoekers;
→Voor uitstromers vanuit beschermd wonen;
→Gelijkvloers voor senioren;
→Bij krimpend aantal huishoudens;
→Voor starters op de woningmarkt;
→Etc.

De tijdelijkheidanalyse® van Tellers & Benoemers

Mede vanwege de flexibiliteit kunnen tijdelijke woningen een oplossing bieden voor veel woningmarktvraagstukken.

Met de tijdelijkheidsanalyse® van Tellers & Benoemers brengen we in beeld:
- De kansen voor uw woningmarkt tot op buurtniveau
- Welke aantallen, per wanneer en voor welke doelgroepen
- Welke looptijden daarbij horen
- Een maatschappelijke kosten-baten analyse; betekenis voor bijvoorbeeld WMO uitgaven, wegtrekken jongeren, doorstroming op de woningmarkt, effecten op leegstand en waardeontwikkeling vastgoed.

Schermafbeelding 2020-09-02 om 12.53.52

Wilt u meer informatie over de tijdelijkheidanalyse van Tellers en Benoemers? Neem gerust contact met ons op!

Ludan Schmid

l.schmid@tellers&benoemers.nl
06-42960668

Eric Hol

e.hol@tellers@benoemers.nl
06-14066466

T&B klein hoog jepg