Welkom op de website van Tellers & Benoemers!

Welkom op de website van Tellers & Benoemers!

Welkom op de website van Tellers & Benoemers!

Welkom op de website van Tellers & Benoemers!

Wie zijn wij?

Onze naam is een combinatie van onze achtergrond. De Tellers zijn de mensen die de data screenen op betrouwbaarheid en zijn verantwoordelijk voor het toepassen van de juiste modellen. De Benoemers brengen expertise over de woningmarkt in. Daarmee worden cijfers geanalyseerd en vervolgens geduid en in de juiste context geplaatst. Wilt u weten wie we zijn? Maak dan een afspraak om vrijblijvend kennis met ons te maken.

Ontmoet de Tellers & de Benoemers

Tellers & Benoemers: de cijfers uitgelegd
Een vergrijzende bevolking, migratiestromen, toename van het aantal eenpersoonshuishoudens en wegtrekkende jongeren. Wat betekent dat voor uw woningcontingent? Welke kansen er zijn voor een locatie die u op het oog of in bezit heeft en voor welke doelgroep(en)? Waar zet u beleidsmatig op in? Kiest u voor levensloopbestendig wonen of is het toch verstandiger om in te zetten op wijkverjonging? Beleidsmatige maar ook commerciële keuzes op het gebied van wonen en woonzorg zijn beter te maken als u stuurt op basis van betrouwbare cijfers. Door de juiste ‘big data’ te koppelen en vervolgens te analyseren en te toetsen, ontstaat een accuraat beeld van de richting waar het naartoe gaat. Tellers & Benoemers helpt u graag om gefundeerde keuzes te maken die houdbaar zijn.

Lees meer over onze werkwijze

Ons werk
Een gedegen analyse van uw woon- en/of woonzorgvraagstuk brengt u als opdrachtgever een stap verder. Onze werkwijze en modellen hebben al regelmatig mooie resultaten opgeleverd. Wanneer u gebruik maakt van onze diensten, dan ontvangt u een digitaal adviesplan (eventueel ook op papier) dat voorziet in actuele gegevens die een betrouwbare voorspelling geven over toekomstige ontwikkelingen. Verschuivingen in werkgelegenheid, zorgvoorzieningen of bijvoorbeeld demografische ontwikkelingen kunnen onderdeel uitmaken van onze analyse. En mocht uw vraag veranderen, dan kunnen wij zonder het onderzoek overnieuw te doen eenvoudig nieuwe inzichten genereren. Onze dynamische aanpak maakt dat wij door nieuwe informatie te koppelen of toe te voegen, uw vraagstuk kunnen actualiseren. Dat betekent eveneens dat wij u verschillende scenario’s kunnen voorleggen op basis van de gekozen gegevens.

Bekijk onze referentieprojecten

Waarom Tellers & Benoemers?

  • Brengt actuele en toekomstige woning- en woonzorg behoefte in kaart en verwerkt deze in een toekomstbestendig toetsingsmodel.
  • Brengt de vraagontwikkeling van speciale doelgroepen als jongeren en senioren in kaart en zet deze af tegen het aanbod.
  • Wij schetsen een bijzonder accuraat toekomstperspectief.
  • We rekenen scenario’s door en brengen de effecten in kaart.

 

Worstelt u ook met een woningmarkt- of woonzorgvraagstuk? Wij adviseren u graag!

Handboek aantrekkelijke binnenstad 2020
Door Martijn
16 december 2020

Tellers & Benoemers heeft mee geschreven aan het Handboek aantrekkelijke binnenstad 2020. Klik hier om het handboek digitaal in te zien!